Сталий розвиток є на сьогодні можливо єдиним шляхом розвитку людства, який дає надію на вирішення всіх комплексних екологічних, соціальних та економічних негараздів. Більше того, держави-члени ООН прийняли 17 Цілей Сталого Розвитку у 2015 році, які демонструють прагнення досягти сталого розвитку на глобальному рівні, і хоча багато питань все ще залишаються відкритими, концепція сталого розвитку на рівні громади є особливо актуальною та необхідною, беручи до уваги, з одного боку децентралізацію та інші позитивні зміни у розвитку громад, а з іншого – ряд соціальних, економічних та соціальних викликів, які потребують вирішення.
Саме тому тематика тренінгів розроблялася з урахуванням концепції сталого розвитку місцевих громад. Оскільки сталі громади зосереджуються на екологічній та економічній стійкості, міській чи сільській інфраструктурі, соціальній справедливості та муніципальному управлінні, то саме ці аспекти стали основою для розробки тематики тренінгів. Крім того, тематика тренінгів розроблялася з урахуванням усіх найкращих міжнародних та вітчизняних практик та трендів у галузі розвитку сталих громад.
Під час планування змістовного наповнення тренінгів бралися до уваги компетенції стійкості, розвиток яких є необхідними для побудови сталого суспільства та є важливою складовою освіти та навчання, оскільки допомагають подолати розрив між знаннями та діями.

Тренінги